Hessequa

On Saturday 10 April 2021, The Worcester Museum experienced and hosted a historic and memorable event at its site.
The king of the Hessequa, Khoi San people, welcomed about eighty seven persons into their organisation by performing an initiation ceremony called, the Nau!. All initiated members were issued with certificates by the King, confirming their membership, and belonging to the Heesequa.
After all ceremonies were completed, festivities celebrating and welcoming the new members commenced. Participants and guests feasted on traditional Khoi-San cuisine, with dishes such as mutton, samp, sweet pumpkin and griddle bread.

WORCESTER MUSEUM UIRTREIKINGSPROGRAM- TOGRYERS MUSEUM 2 MAART 2021
Worcester Museum het op 2 Maart 2021 weer vir die eerste keer na die covid 19 pandemie `n uitreikingsprogram op Ceres by die Togerys museum aangebied opaanvraag van die Museumbestuurder Berdine Laubser wie baie nou met die gemeenskap van Ceres saamwerk. Dit is mense wie nie skroom om hul moue hoog op te rol deur hul tyd en energie in die projek te sit deur geld vir die hulpeloses te help genereer. Worcester Museum het `n opleidingsprogram in seepkook aan `n nie regerings organisasie aangebied. Die projek is so belangrik want dit is vir `n groep mense wie geld vir gestermdes genereer en invorder. Ons seep is `n bobaas verkoper en sal hul inkomste goed aanvul. Freda Bastian het die seepgekook en Ellen Strauss het alle die prosesse aan die groep verduidelik. Ben Oelofse was soos gewoonlik `n regte raakvatter en was behulpsaam met die aandra van die benodighede en die maak van die vuur, hierdie dag was `n groot sukses, sien foto`s aangeheg.

Worcester Museum outreach – Togrysers Museum on 02 March 2021
For the first time since the outbreak of the covid-19 pandemic and the countrywide lockdown, the Worcester Museum, presented an outreach programme at the Ceres Togryers Museum in Ceres on 02 March 2021. This was done on the request of the Togryers Museum manager, Ms.Bertdene Lauscher, that we present a training session on soap making, to a non governmental organisation.
This organisation is run by people who unselfishly contribute their time and effort to generate and collect the most needed funds to support persons living with disabilities.
The soap that we produce is of high quality, and will enable them to market and sell it very easily to compliment their income.
Freda Bastian did the practical soap making whilst the process was explained by Ellen Strauss. The ever dependable Ben Oelofse ensured that the fire for the cooking process kept burning and that all the necessities were present.
This outreach was a great success, see the photo`s

Die Worcester Museum was onlangs deel van ‘n geskiedkundige gebeurtenis, toe die Breede Vallei Minisipaliteit, as deel van Worcester se tweehonderd-jarige bestaan, ‘n kinder-speelparkie aan die museum geskenk het. Die opening van die parkie is behartig deur Dr. Julian Kritzinger, wat ook op die museum se bestuurskomitee dien. Op dieselfde dag, Woensdag, 26 Februarie 2020, is ‘n voldag programme by die museum aangebied. Aangesien die tema van die dag gefokus was op kuns en kultuur, het dit perfek ingepas by die items wat daagliks deel uitmaak van die museum se programme. Die personeel van die Worcester Museum het van die geleentheid gebruik gemaak om ‘n verskeidenheid aktiwiteite aan te bied. Roosterkoek; melktert, brood, seep en kerse is onder meer op die tradisionele manier voorberei en aan die publiek gedemonstreer. Leerders van Riverview Primêre Skool het gehelp druiwetrap terwyl Ronnie Appolis die musiek verskaf het. Die stof het laag gehang oor die plaaswerf agter die museum toe die rielpassies van die Vallei Stoftrappers aan die beurt kom. Verdere vermaak is deur die loop van die dag verskaf deur die Worcester Community Band, dromslaners en trompoppies.
Die dag was ‘n reuse suskes, danksy die harde werk wat ingesit is deur die personeel van die Worcester Museum, asook die ondersteuning en bydraes deur die gemeenskap.

The Worcester Museum, in partnership with the Worcester Breede Valley Municipality, was part of Worcester`s 200th year’s celebration.
On 26 February 2020, the Museum presented a program to celebrate the Bi- Centennial. Worcester Breede Valley Municipality opened their hearts to the Museum by donating a children’s playpark. The opening of the playpark was handled by Doctor Julian Kritzinger. The focus of the day was arts and culture, that forms part of the Museum’s theme. Various activities were presented, such as tobacco rolling, soap cooking, candle making, bread baking “vetkoek”,” roosterkoek”, milk tart and so much more. Learners from Riverview Primary School participated in the program. Some of the activities they took part in was grape trampling. Entertainment was provided by Ronnie Apollis which was thoroughly enjoyed by the festival attendees. The “Vallei Riel Trappers” the drummers of Kibbuts, the Worcester Community Band and the drum majorettes also participated in the program. The day was a great success thanks to the hard work of the staff of Worcester Museum, the attendees and the participation of the various organizations and community of Worcester.