Upcoming Events

Recent Events

WORCESTER MUSEUM VIER 100STE VERJAARSDAG VAN `N IKOON!!!

Worcester Museum het op 18 Julie 2018 wyle President Nelson Mandela se 100ste verjaarsdag gevier ter nagedagtenis aan sy leefwyse en nalatingskap om uit te reik na die minderbevoorregtes . Die personeel het warm sop en toebroodjies aan ongeveer 120 hawelose mense uitgedeel. Drie manlike personeel  is na Stilwaters Outehuis om hul deel by te dra deur die tuine van die outehuis te versorg. `n Treffende uitstalling oor sy lewe is as `n gesamentlike poging deur die EPWP Erfenisterrein gidse saamgestel en in die voorportaal uitgestal. Foto`s en byskrifte van verskeie aritkels  wat eie was aan wyle President Nelson Mandela was deel van die uitstalling.

Navrae:  Ellen Strauss Tel:

023-3422225

E-pos: ellen.strauss@westerncape.gov.za

Worcester Museum celebrated the late President Nelson Mandela`S 100TH  birthday on 18 July in memory of his life and legacy of reaching out to the less privileged. The staff served soup and sandwiches to approximately 120 homeless people.  Three workers went to the Stilwaters Old Age Home to contribute to this day by cleaning the home`s gardens.

A brilliant exhibition was compiled by the EPWP heritage guides and displayed in the foyer of the Museum where visitors can view the photo`s, news clips and articles true to  President Nelson Mandela.

Enquiries: Ellen Strauss

Tel:  023-3422225

E-mail:  023-3422225