HERITAGE CELEBRATION

“IF YOU KNOW YOU’R HISTORY YOU KNOW YOURSELF’”

KHOI FESTIVAL ART OF ROCK

 

WAEED

RIELDANCERS

NAMA LANGUAGE POEMS

WORCESTER SECONDARY SCHOOL :  DRAMA

ENTERTAINMENT:  RONNIE APPOLIS

FOOD STALLS, ARTS & CRAFTS

ROCSA

MANY MORE

“BE INSPIRED TO BE PART OF THE FIRST NATION”

WORCESTER MUSEUM – KLEINPLASIE

9H00 – 13H00

24 SEPTEMBER 2018

CONTAC: ELLEN STRAUSS

TEL: 023-3422225

VROUEDAG 2018

 

Vrouedag word op  9 Augustus 2018 by Worcester Museum aangebied.

Die volgende aktiwiteite gaan aangebied word:

Motivering Sprekers:  Vroue van verskillende kultuurgroepe gaan die vroue toespreek.

Skoonheidsterapeut:  Wenke en  demonstrasies gaan aangebied word om vroue in te lig watter stappe om te volg om hul  skoonheidroetiene te bevorder.

Mode Parade:  Klere van plaaslike ontwerpers gaan vertoon word.

-Aktiwitiete:  Praktiese aktiwiteite gaan op die historiese werf aangebied word.

Vermaak:  Vroue wie die program gaan bywoon gaan die gaste vermaak met sang en dans.

Tyd:  10H00-14H00

Navrae:  E. Strauss

Tel:  023-3422225

E-pos:  ellen.strauss@westerncape.gov.za

WOMEN`S DAY 2018

 

Women`s Day will be presented on 9th August 2018 at Worcester Museum.

The following activities will be presented:

Motivational Speakers:  Women from different cultural group will address the guests.

-Fashion Show:  Clothes of local designers will be showcased.

Beauty Therapist: Tips and demonstrations will be given to women how to improve the quality of their skin.

Activities: Practical activities will be presented on the historical farmyard.

Time:  10H00 – 14H00

Enquiries:  E. Strauss

Phone: 023-3422225

E-mail:  ellen.strauss@westerncape.gov.za

 

Recent Events

WORCESTER MUSEUM VIER 100STE VERJAARSDAG VAN `N IKOON!!!

Worcester Museum het op 18 Julie 2018 wyle President Nelson Mandela se 100ste verjaarsdag gevier ter nagedagtenis aan sy leefwyse en nalatingskap om uit te reik na die minderbevoorregtes . Die personeel het warm sop en toebroodjies aan ongeveer 120 hawelose mense uitgedeel. Drie manlike personeel  is na Stilwaters Outehuis om hul deel by te dra deur die tuine van die outehuis te versorg. `n Treffende uitstalling oor sy lewe is as `n gesamentlike poging deur die EPWP Erfenisterrein gidse saamgestel en in die voorportaal uitgestal. Foto`s en byskrifte van verskeie aritkels  wat eie was aan wyle President Nelson Mandela was deel van die uitstalling.

Navrae:  Ellen Strauss Tel:

023-3422225

E-pos: ellen.strauss@westerncape.gov.za

Worcester Museum celebrated the late President Nelson Mandela`S 100TH  birthday on 18 July in memory of his life and legacy of reaching out to the less privileged. The staff served soup and sandwiches to approximately 120 homeless people.  Three workers went to the Stilwaters Old Age Home to contribute to this day by cleaning the home`s gardens.

A brilliant exhibition was compiled by the EPWP heritage guides and displayed in the foyer of the Museum where visitors can view the photo`s, news clips and articles true to  President Nelson Mandela.

Enquiries: Ellen Strauss

Tel:  023-3422225

E-mail:  023-3422225

Plaas Pret - Farm Fun

Plaas Pret – Farm Fun Holiday Program

Worcester Museum bied vanaf 11 Desember 2017 tot 12 Januarie 2018 `n vakansie Plaas Pret program by die Museum aan vir besoekers.  Dit sluit die volgende aktiwiteite in, strooi poppe maak van strooi, kettie skiet, kleilat gooi, klei osse maak, visblik karretjies, kussing gevegte en toutrek.  Die tye vir bogemelde aktiwiteite is van Maandag tot Vrydag 9H00 tot 16H00

Farm Fun program from 11 December 2017 to 12 January 2018 will be presented to visitors to the Worcester Museum. This will include activities such as making of straw dolls, catty shooting, clay-stick throwing, making of clay oxen and fish tin cars, pillow fights and tug-of-war.  Times for these activities will be Monday to Friday from 09:00-16:00.

Heritage Day 2017

Worcester Museum het `n baie suksesvolle Erfenisdag program aangebied, 692 mense het die program bygewoon. Ronnie Apollis het as Serimoniemeester opgetree en verskeie kunstenaars het aan die program deelgeneem.

Worcester Museum hosted a successful Heritage Day event on the 25th of September 2017.  692 Visitors attended the program, Ronnie Apollis was the MC and local artists entertained the visitors.